Huisregels

Algemene regels

 • Museumspoorlijn STAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging etc. van uw persoonlijke eigendommen.
 • Parkeren van fiets en auto bij de stations is voor eigen risico.
 • Voor smerige kleding (door bijvoorbeeld roetuitstoot door een stoomloc etc) is Museumspoorlijn STAR niet aansprakelijk.
 • Roken en gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan in de treinen en gebouwen van Museumspoorlijn STAR.
 • Fotograferen en filmen voor niet-commerciële doeleinden is alleen toegestaan op voor publiek toegankelijke plaatsen en mag geen overlast voor andere bezoekers opleveren.
 • Voor filmen en/of fotograferen voor commerciële doeleinden is voorafgaand toestemming van de Museumspoorlijn STAR nodig.
 • Bezoekers dienen ten allen tijde de aanwijzingen van medewerkers van Museumspoorlijn STAR op te volgen. Deze zijn herkenbaar aan een uniform of het dragen van een badge.

Op en rond de stations

 • Het is niet toegestaan om de sporen en het emplacement te betreden. Maak gebruik van aangegeven looproutes.
 • Op het perron is het niet toegestaan te fietsen. Wilt u de fiets in de trein meenemen? Volg dan de aanwijzingen van het treinpersoneel op.
 • Houdt op de perrons voldoende afstand tot het spoor (achter de witte lijn).
 • Nuttigen van zelf meegebrachte dranken / spijzen is niet toegestaan in de stationsrestauratie en op het terras.
 • Bezoek aan werkplaats en loodsen is alleen mogelijk onder begeleiding van een medewerker van Museumspoorlijn STAR. Verblijf in de loods is voor eigen risico.

In de trein

 • Het verblijf op balkons van de rijtuigen is voor eigen risico, kinderen mogen hier zijn alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • We willen onze trein graag netjes houden. Zet geen voeten op de banken en ga er niet op staan.
 • Hang niet uit de ramen, dit is levensgevaarlijk in verband met obstakels langs de spoorbaan.
 • Veroorzaak geen overlast voor andere reizigers.
 • Nadat de conducteur het vertreksein heeft gegeven is in- en uitstappen niet meer toegestaan.