Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting vrienden van de STAR, ook wel genaamd Museumspoorlijn STAR, is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om U als potentiële gever inzicht te geven in de Stichting Vrienden van de STAR en de Museumspoorlijn STAR is onderstaand overzicht.

  • Stichting Stadskanaal Rail:  RSIN 803664217
  • Stichting Vrienden van de STAR:  RSIN 816042536

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de STAR
Stationsstraat 3
9503AD Stadskanaal

Doelstelling (artikel 2 uit de statuten)
De stichting heeft tot doel:

Het bevorderen en instant houden in de provincies Groningen en Drenthe van Museale activiteiten en functiesbetrekking hebbende op het historisch vervoer en historische vervoermiddelen, in het bijzonder ten aanzien van de spoorweginfrastructuur en het spoorwegmaterieel.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

  • door het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
  • door steun te geven aan en samen te werken met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn
  • door andere wettige middelen
  • de stichting beoogt niet het maken van winst

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

  • dhr. P.H. Hofstra (voorzitter)
  • dhr. S. Jonker (secretaris)
  • dhr. J. Peters
  • dhr. A. de Vries

Beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van de STAR heeft geen betaalde medewerkers, de bestuursleden ontvangen geen beloning of andere onkostenvergoedingen. De Museumspoorlijn STAR heeft 1 betaalde medewerker tbv administratieve werkzaamheden.

Financiële verantwoording
Jaarrekening STAR 2016

Stichting Vrienden van de STAR

Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van de STAR