Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Vrienden van de STAR en Stichting Stadskanaal Rail zijn door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om U als potentiële gever inzicht te geven in de Stichting Vrienden van de STAR en de Stichting Stadskanaal Rail (Museumspoorlijn STAR) is onderstaand overzicht.

Wilt u doneren aan de STAR en ons helpen het cultureel erfgoed in ons beheer te restaureren en behouden?
Meer informatie over doneren vind je op deze pagina, maar doneren kan ook rechtstreeks op onze rekeningnummers:

Stichting Stadskanaal Rail: NL18 RABO 0360 7746 44
Stichting Vrienden van de STAR: NL75 INGB 0000 3435 05

Onze ANBI registratienummers:
Stichting Stadskanaal Rail:  RSIN 803664217
Stichting Vrienden van de STAR:  RSIN 816042536

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de STAR en Stichting Stadskanaal Rail
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
E-mail: info@stadskanaalrail.nl.

Bestuurssamenstelling

  • De heer P.H. Hofstra – voorzitter
  • De heer H. Steegstra – penningmeester
  • De heer J. Duit – Secretaris
  • De heer A. de Vries
  • De heer F.J. Bouman

Financiële verantwoording

De jaarrekening, de doelstelling, het beknopte beleidsplan en het beloningsbeleid van Stichting Stadskanaal Rail vind je in onderstaande documenten.

Jaarrekening 2022 Stichting Stadskanaal Rail

Museumspoorlijn STAR – Beleidsinfo – publicatieplicht-anbi-algemeen

De jaarrekening van Stichting Vrienden van de STAR vind je in onderstaand document.

Jaarrekening 2022 Stichting Vrienden van de STAR

Doelstelling Stichting Vrienden van de STAR

(artikel 2 uit de statuten)
De stichting heeft tot doel:

Het bevorderen en instant houden in de provincies Groningen en Drenthe van Museale activiteiten en functiesbetrekking hebbende op het historisch vervoer en historische vervoermiddelen, in het bijzonder ten aanzien van de spoorweginfrastructuur en het spoorwegmaterieel.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

  • door het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
  • door steun te geven aan en samen te werken met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn
  • door andere wettige middelen
  • de stichting beoogt niet het maken van winst

.