Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Vrienden van de STAR en Stichting Stadskanaal Rail zijn door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om U als potentiële gever inzicht te geven in de Stichting Vrienden van de STAR en de Stichting Stadskanaal Rail (Museumspoorlijn STAR) is onderstaand overzicht.

Wilt u doneren aan de STAR en ons helpen het cultureel erfgoed in ons beheer te restaureren en behouden?
Meer informatie over doneren vind je op deze pagina, maar doneren kan ook rechtstreeks op onze rekeningnummers:

Stichting Stadskanaal Rail: NL18 RABO 0360 7746 44
Stichting Vrienden van de STAR: NL75 INGB 0000 3435 05

Onze ANBI registratienummers:
Stichting Stadskanaal Rail:  RSIN 803664217
Stichting Vrienden van de STAR:  RSIN 816042536

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de STAR en Stichting Stadskanaal Rail
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
E-mail: info@stadskanaalrail.nl.

Doelstelling Stichting Vrienden van de STAR

(artikel 2 uit de statuten)
De stichting heeft tot doel:

Het bevorderen en instant houden in de provincies Groningen en Drenthe van Museale activiteiten en functiesbetrekking hebbende op het historisch vervoer en historische vervoermiddelen, in het bijzonder ten aanzien van de spoorweginfrastructuur en het spoorwegmaterieel.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

 • door het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
 • door steun te geven aan en samen te werken met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn
 • door andere wettige middelen
 • de stichting beoogt niet het maken van winst

Doelstelling Stichting Stadskanaal Rail

De stichting heeft ten doel:

 • de ontwikkelingen van voorzieningen voor dagrecreatie en recreatie in het algemeen door het verbinden van recreatieve attracties met historische vervoermiddelen;
 • het behoud van de spoorlijnverbinding Groningen – Zuidbroek – Veendam – Stadskanaal – Musselkanaal;
 • het stimuleren van regionale werkgelegenheid.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

 • door het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
 • door samenwerking met instellingen en organisaties die geheel of gedeeltelijk op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn;
 • door alle andere wettige middelen.

Beleidsplan

Het nieuwste beleidsplan komt binnenkort online.

De afgelopen jaren was de STAR in afwachting van de uitkomst van de gesprekken met Arriva, provincie en gemeenten over het al dan niet ontwikkelen van een OV-verbinding naar Stadskanaal. Nu daar sinds begin 2019 meer duidelijkheid over is, zal de STAR een nieuw beleidsplan gaan opstellen voor de komende periode.

Bestuurssamenstelling

 • De heer P.H. Hofstra – voorzitter
 • De heer J. Mijnheer – secretaris
 • De heer H. Steegstra – penningmeester
 • De heer A. de Vries
 • De heer F.J. Bouman

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van de STAR heeft geen betaalde medewerkers, de bestuursleden ontvangen geen beloning of andere onkostenvergoedingen. De Stichting Stadskanaal Rail heeft één betaalde medewerker tbv administratieve werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Definiteve jaarrekening STAR 2019

Stichting Vrienden van de STAR

Jaarrekening 2020 Stichting Vrienden van de STAR