Per spoor van Groningen naar Stadskanaal

Per spoor van Groningen naar Stadskanaal

  • Een aantal jaren geleden is de treinverbinding van Groningen naar Veendam gerealiseerd. En nu wordt die verbinding doorgetrokken naar Stadskanaal. Een kink in de kabel is natuurlijk dat de spoorlijn Veendam – Stadskanaal eigendom is van Museumspoorlijn STAR.  De afgelopen jaren is hierover door de provincie Groningen, Prorail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport, Arriva en Museumspoorlijn STAR onderhandeld.  Belangrijk uitgangspunt voor de STAR was altijd hierbij dat de stoomtrein moest kunnen blijven rijden.

Op woensdag 13 maart is bekend gemaakt dat de OV-verbinding naar Stadskanaal er komt. Alle betrokken partijen hebben hierover een akkoord gesloten.

Arriva-trein en stoomtrein, gaat dat samen?

De afspraak is gemaakt dat de treinen van Arriva en de STAR ‘gescheiden’ van elkaar gebruik gaan maken van de spoorlijn.  Als de trein van de STAR op het baanvak rijdt dan rijdt Arriva niet, en andersom.  Hiervoor krijgt de spoorlijn twee ‘bedrijfstoestanden’: de ‘Openbaar vervoer-stand’ en de ‘STAR-stand’.  Als de spoorlijn in de ‘STAR-stand’ geschakeld is rijdt de museumtrein op basis van ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport en Prorail. Een unieke situatie in Nederland!

Wanneer kan de STAR rijden?

Uitgangspunt voor de STAR-dienstregeling is de dienstregeling 2017. De trein zal op een vergelijkbaar aantal dagen rijden. Daarnaast is er de mogelijkheid om op 40 dagen per jaar extra ritten te kunnen blijven rijden.  De dienstregeling wordt jaarlijks tussen 1 oktober en 1 december opnieuw vastgesteld door de STAR en de provincie en in overleg met de vervoerder.

Gaat de stoomtrein ook sneller rijden?

Nee. We zal de rijtijd afnemen. Die is nu nog ongeveer 40 minuten. Dat zal beneden de 30 minuten worden. Een testrit heeft dat onlangs laten zien. De tijdwinst wordt behaald doordat er bij overwegen doorgereden kan worden. Op deze manier kunnen bij een uurdienst beide treinen (gescheiden van elkaar) rijden. Door de week rijdt Arriva een halfuurdienst. Het is dan niet mogelijk dat beide treinen rijden. Arriva blijft dan een half uur in Veendam staan.

Waar gaat de Arriva-trein in Stadskanaal stoppen?

Het perron hiervoor komt in de nabijheid van het STAR-station te liggen.

Hoe nu verder?

Provinciale Staten van de provincie Groningen moeten een zogenaamd realisatiebesluit nemen om de spoorlijn voor openbaar vervoer te reactiveren.  Daarna wordt een professionele projectorganisatie gevormd waarin de STAR volledig deelneemt. En pas dan komen vele praktische punten aan de orde, die voor de STAR van wezenlijk belang zijn.

Zodra er meer informatie is zal dit t.z.t. bekend gemaakt worden.

Zie ook