Stichting Vrienden van de STAR

Museumspoorlijn STAR bestaat mede door de inzet van vele vrijwillige medewerkers en de bijdragen van donateurs en sponsoren. Ook U kunt ons steunen met een bijdrage aan de Stichting tot bevordering van het historisch railvervoer in Noordoost Nederland Museumspoorlijn STAR.

Het doel van de stichting ‘Vrienden van de STAR’ is het bevorderen en het in stand houden in de provincie Groningen en Drenthe van museale activiteiten en functies, betrekking hebbende op historisch vervoer en historische vervoermiddelen, in het bijzonder ten aanzien van de spoorweginfrastructuur en het spoorwegmaterieel.

  • Voor € 25,00 bent U al donateur, en ontvangt u een bon voor een retourrit per stoomtrein
  • Voor € 65,00  krijgt U een persoonlijke jaarkaart
  • Voor € 85,00 krijgt U een gezinsjaarkaart
U wordt donateur door minimaal € 25,00 te storten op rekening:
NL75 INGB 0000 3435 05 t.n.v. Stichting Vrienden van de STAR te Stadskanaal, vergeet niet Uw adresgegevens te vermelden.
Als donateur wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van Museumspoorlijn STAR. U ontvangt drie keer per jaar ons donateursblad ‘STAR Magazine’. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor onze doneteurs- en sponsordag. Deze dag vindt elk jaar plaats.

STAR Magazine

STAR Magazine

Als donateur ontvangt u ons STAR Magazine drie keer per jaar thuis! Met uitgebreide verslagen en achtergronden over Museumspoorlijn STAR.